ΝΕΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 : Η Immoconsult αλλάζει σελίδα

H Immoconsult στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και στην ανάγκη της αγοράς για μεγαλύτερα σχήματα με διευρυμένο φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών, θα παρέχει πλέον τις υπηρεσίες της στην εταιρεία Nova Real Estate στον τομέα των ακινήτων. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Immoconsult θα στελεχώσει καίρια πόστα της Nova Real Estate με σκοπό να συνεχίσουν την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην Αγορά Ακινήτων. Παράλληλα μέσα από τις υπάρχουσες συνεργασίες και το διευρυμένο νέο δίκτυο συνεργατών της Nova Real Estate, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Αποστολή στο Facebook