ΝΕΑ

Κεντρική αποθήκη της Aldi Hellas στην Β. Ελλάδα

Δεκέμβριος 2006:  Ακολουθώντας την πρόταση της IMMOCONSULT, η εταιρία Aldi Hellas αγόρασε το πρώτο της ακίνητο στην Ελλάδα, κατάλληλο για το διαμετακομιστικό κέντρο της, στην περιοχή της Β. Ελλάδας, στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή στο Facebook