ΝΕΑ

Συμμετοχή στο Tourism & Property Roadshow

Νοέμβριος 2007:  H IMMOCONSULT  συμμετείχε στο Tourism & Property Roadshow "The London Event" το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Hellenic Centre του Λονδίνου.

Αποστολή στο Facebook