ΝΕΑ

Συμμετοχή στο συνέδριο Tourism & Property

Δεκέμβριος 2007:  Η IMMOCONSULT συμμετείχε στο συνέδριο Tourism & Property "Παραθεριστική Κατοικία στην Κρήτη", στο οποίο μίλησε ο κ. Φόλλμπαχ σχετικά με το θέμα " Η Γερμανική άποψη για την παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα".

Αποστολή στο Facebook