ΝΕΑ

Δεύτερη Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MTP

Φεβρουάριος έως Απρίλιος 2008:  Η  IMMOCONSULT συμμετείχε για δεύτερη φορά στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Managers Training Program MTP” στα πλαίσια του οποίου φιλοξένησε και συνεργάστηκε για περίοδο δύο μηνών με δύο επαγγελματίες από τον χώρο του Real Estate στην Ρωσία. 

Αποστολή στο Facebook