ΝΕΑ

Αλλαγή Έδρας της Immoconsult.

Από 02/06/2008, η Immoconsult μεταφέρθηκε στα νέα της γραφεία. Η νέα διεύθυνση της εταιρείας είναι: Πολέμη 1- Νιρβάνα & Χειμάρας στην Μεταμόρφωση Αττικής.

Αποστολή στο Facebook