ΝΕΑ

Νέες γραφειακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Φεβρουάριος 2009:Η Immoconsult διαμεσολάβησε για την πώληση ενός κτιρίου επιφάνειας 5.500τμ στο ίδρυμα Δεκόση-Βούρου.

Αποστολή στο Facebook