ΝΕΑ

Joint Venture Immoconsult with Mavvidis + Partners

Η Immoconsult (Αθήνα) και η Mavvidis + Partners (Θεσσαλονίκη) ενώνουν τις δυνάμεις τους αλλά και τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο του real estate, δημιουργώντας έτσι ένα ‘ ONE-STOP-SHOP ’ για επενδύσεις σε ακίνητα.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες: έρευνα αγοράς, μελέτες σκοπιμότητας, σύνταξη αρχιτεκτονικών προτάσεων, project management, μίσθωση και πώληση του έργου, relocation κλπ. Η κοινοπραξία έχει ήδη εμπειρία σε έργα σε Ελλάδα, Γερμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών στις αγορές της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής στο άμεσο μέλλον.
 

Αποστολή στο Facebook