ΝΕΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤAIΡΕΙΑ SMART POWER

H Immoconsult ξεκίνησε σε συνεργασία με την εταιρεία Co.Tech energy (www.cotech-energy.gr) αποκλειστική εμπορική συνεργασία  με την εταιρεία Smart-Power  (www.smart-power.gr) για την προώθηση των προίοντων εξοικονόμησης και καταγραφής ενέργειας στην περιοχή της νότιας Ελλάδας.

Αποστολή στο Facebook