Υπηρεσίες

Άλλες Υπηρεσίες

Αλλες Υπηρεσίες

Σε συνεργασία με άλλες εταιρίες ή συνεργάτες, η IMMOCONSULT μπορεί να προσφέρει υψηλών επιπέδων υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

  • Λήψη στεγαστικών ή επιχειρηματικών δανείων
  • Εκτίμηση ακινήτων (σε συνεργασία με εκτιμητές πιστοποιημένους από το Royal Institute of Charterd Surveyors - RICS)
  • Διαχείριση έργων
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Έρευνα αγοράς
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων

Αλλες Υπηρεσίες