Υπηρεσίες

Υπηρεσίες επενδύσεων

Υπηρεσίες επενδύσεων

Η IMMOCONSULT παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πιθανούς επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπορικά ακίνητα-γραφεία και/ή καταστήματα για επενδυτικούς σκοπούς (Κτήση) και τους ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων που επιθυμούν να πουλήσουν (Διάθεση). 

 

Κτήση

Οι υπηρεσίες κτήσης περιλαμβάνουν την έρευνα για τα κατάλληλα ακίνητα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του επενδυτή, τη διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τη δόμηση της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου χρηματοδότησης, το νομικό έλεγχο της εκάστοτε ιδιοκτησίας, την εποπτεία της σύμβασης αγοράς ή πώλησης.

Διάθεση

Οι υπηρεσίες διάθεσης περιλαμβάνουν την σύνταξη υπομνήματος για την προς πώληση ιδιοκτησία, τον έλεγχο, την έρευνα για πιθανούς επενδυτές-αγοραστές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την εποπτεία και τον συντονισμό των ενεργειών για το κλείσιμο της συμφωνίας.

Επένδυση

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν και σε οικιστικά ακίνητα (για μακροχρόνιες ή βραχυπρόθεσμες μισθώσεις )

Υπηρεσίες επενδύσεων